Featured Category

Tag: #Ulama

இஸ்லாமிய விழுமியம் போதிக்கும் மதரஸாக் கல்விமுறை!

இஸ்லாமிய விழுமியம் போதிக்கும் மதரஸாக் கல்விமுறை!

ஒவ்வொரு சமூகமும் தனக்கென ஒரு வாழ்வியல் முறையை கொண்டே நகர்கிறது.கல்வி, கலாச்சாரம், ஆன்மீகம், குடும்பம், சமூக கோட்பாடு என அனைத்தும் அந்த வாழ்வியல் முறையில் அடங்கும்.ஒரு சமூகம் புகழப்பட்டாலும், பழிக்கப்பட்டாலும் அந்த சமூகத்தின் வாழ்வியல் முறையும் பேசுபொருளாக கையிலெடுக்கப்படும்.இன்றைய

error: Content is protected !!